Інфраструктура для навчання та викладання

Роман Яценко, Керівник відділу електронних засобів навчання

18.03.2021

1. Персональні навчальні системи

Персональна навчальна система (ПНС)

 • Автоматизована навчальна система з акцентуванням на її персональному характері та спрямованістю на самостійне навчання

 • Мережеве інформаційне середовище навчальної дисципліни, яке здійснює опосередковану взаємодію віддалених один від одного учасників навчального процесу, ефективну організацію навчального процесу та управління самостійною роботою здобувачів освіти

2009-2021 рр.

Восени 2009 року введено в дію Сайт ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця
на основі платформи Moodle

На 18.03.21 розроблено 1860 активних ПНС різного призначення

Середньодобова відвідуваність – 3000+ унікальних користувачів

Переваги ПНС

 • зменшення непродуктивних витрат праці викладача
 • вільний вибір студентом траекторії навчання
 • безперервний зворотний зв’язок в процесі навчання
 • оперативність і об’єктивність контролю й оцінювання результатів навчання
 • індивідуалізація освітньої діяльності
 • диференційований підхід до здобувачів освіти
 • підвищення мотивації навчання

 

 

Сучасний інтерфейс

 • Зручність та швидкість навігації
 • Інформативний каталог курсів
 • Адаптований до мобільних пристроїв
 • Оформлений у брендових кольорах
 • Мобільні додатки
 • Telegram-бот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємне оцінювання

Журнал оцінок

Положення про ПНС в ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Трирівнева модель персональних навчальних систем

Контентний рівень

Інтерактивний рівень

Автономний рівень

Контентний рівень

 • Робоча програма та технологічна карта
 • Тексти та/або презентації лекцій
 • Методичні вказівки до практичних та лабораторних робіт, семінарів
 • Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи
 • Тематика та методичні рекомендації до виконання ІНДЗ, есе, курсових робіт (проектів)
 • Література, Інтернет-ресурси
 • Довідковий матеріал тощо

Інтерактивний рівень

 • Інтерактивні засоби навчання
  • тести для самоконтролю та оцінювання знань
  • індивідуальні завдання
  • анкети та опитування
  • вікі
  • глосарій
  • інше
 • Засоби комунікації
 • Облік і контроль успішності

Автономний рівень

 • Компетентнісний підхід
 • Аудіо- та відеолекції
 • Завдання з високим рівнем інтерактивності
  • взаємне рецензування учасників курсу
 • Інструменти колаборації
 • Засоби комунікації у режимі on-line в реальному часі (вебінари)
 • Сертифікація студентів за результатами курсу

ПНС контентного та інтерактивного рівнів

Сертифікація ПНС

 • На основі якісного аналізу змісту ПНС та кількісного аналізу системного журналу подій сайту відділом ЕЗН
 • Наприкінці навчального року або за запитом формується Сертифікат ПНС, який містить загальний висновок про досягнутий рівень розробленості ПНС та облік роботи на її розробку
 • Кожен сертифікат має унікальний номер
 • Онлайн-перевірка сертифікату за його номером в інформаційній системі «Реєстр ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця»
 • Безпаперова автоматизована технологія з можливістю друку Сертифікату за необхідності

Підтримка персональних навчальних систем

 • Онлайн-консультант
 • Методичне забезпечення розробки ПНС
 • Семінари та майстер-класи
 • Індивідуальне консультування викладачів
 • Норми часу та нормативи рейтингу
 • Курси підвищення кваліфікації
 • Служба підтримки сайту ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 

 

Статистичні дані та облік

 • Автоматична система збору та обробку статистичних даних сайту ПНС

 • Інформаційна система “Реєстр ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця”

Інформаційна система
“Реєстр ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця”

 • Загальний каталог ПНС

 • Ведення БД перевірки ПНС

 • Формування звітних даних за кафедрами

 • Генерація сертифікатів ПНС

 • Інтеграція до сайту ПНС

 • Розрахунок рейтингу ПНС

2. Мультимедійні електронні підручники

Електронні мультимедійні інтерактивні видання (ЕМІВ)

ХНЕУ ім. С. Кузнеця випускає електронні мультимедійні інтерактивні навчальні видання власного видавництва, за якими навчаються студенти нашого університету

Студенти інших навчальних закладів також можуть скористуватися цією навчальною літературою в режимі Online з метою підвищення своїх знань та навичок

Загальна кількість видань - 36 найменувань

Властивості електронних підручників

 • чітке структурування та єдиний стиль
 • інтерактивність
 • мультимедійність
 • адаптивність

Нагороди

 • Почесний диплом за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес (IV міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти–2013”)
 • Диплом переможця та золота медаль в номінації “Освіта” (Всеукраїнський конкурс-виставка “Кращий відчизняний товар 2014 року”)
 • Диплом за творчу працю з підвищення якості національної освіти (VI міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти–2015”)

Новий формат

 • Концентрація на розробці контенту

 • Автоматизація оформлення зовнішнього вигляду та збірки видання

 • Сучасний та привабливий візуальний результат

 • Високі базові рівні інтерактивності й адаптації

 • Використання розширеної версії мови розмітки Markdown

Технічні особливості

 1. Заснований на Web-технологіях
 2. Адаптація до мобільних пристроїв
 3. Можливість розширення
  • Мультимедіа-об`єкти
  • Adobe Captivate
  • Нотатки
 4. Підтримка різних вихідних форматів
  • Web
  • Друкована версія
  • Pdf
  • Epub
 5. Контроль версій і спільна розробка

Набір технологій

Напрям використання Засоби
Основа HTML5, CSS3, Bookdown
Зовнішній вигляд Gitbook, Bootstrap
Базова інтерактивність JavaScript, jQuery
Структура та контент R Markdown
Формули LaTex, MathJax
Інтерактивні завдання Adobe Captivate, H5P, ActivePresenter
Анотування тексту hypothes.is
Перетворення між форматами Pandoc
Середовище розробки RStudio
Контроль версій і спільна розробка Git, GitLab

Економетрика

Навчальний посібник

3. Застосування відеотехнологій

Відеолекції

 • Запис відеолекцій під час аудиторних занять за допомогою пристрою Swivl

 • Створення на їх основі ПНС автономного рівня (самостійних онлайн-курсів)

Probability theory & mathematical statistics

Поточні результати проекту

 1. Створено 7 повних курсів відеолекцій з повним циклом робіт та інтеграцією до сайту ПНС

 2. Апробація створення відеолекцій на основі записів дистанційних занять з використанням платформ відеоконференц-зв’язку

4. Coursera for Campus

Результати за 2019-20 н.р.

Показник Значення
Загальна кількість записів на курси 1748
Кількість отриманих сертифікатів 691
Загальна кількість проведеного часу (наближено), год 8079
Кількість сертифікатів, отриманих студентами 659
Кількість сертифікатів, отриманих викладачами та співробітниками 32
Слухачі, які отримали 1 сертифікат 147
Слухачі, які отримали 2 сертифікати 65
Слухачі, які отримали більше 2-х сертифікатів 93

Зміст доповіді

 1. Персональні навчальні системи
 2. Мультимедійні електронні підручники
 3. Застосування відеотехнологій
 4. Coursera for Campus