Титульна сторінка

Електронне наукове виданняЗбірник тез доповідей конференції
Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти
МАТЕРІАЛИВсеукраїнської науково-практичної конференції докторантів, молодих учених та студентів